E-2 Kereskedői Vízum

Az E-2 kereskedői vízum lehetővé teszi az egyén számára, hogy az általa ellenőrzött befektetés alapján belépjen és dolgozzon az Egyesült Államokban. Az E2 vízum három hónaptól öt évig érvényes (a származási országtól függően), és határozatlan időre meghosszabbítható. A beruházásnak számottevőnek, “jelentősnek” kell lennie. A befektetői vízumokat csak bizonyos országok állampolgárai kaphatják meg. Az E-2 vízumot a vállalkozás nem befektető alkalmazottai is igénybe vehetik, amennyiben a személyek a befektetővel azonos állampolgárságúak, és olyan szerepet töltenek be az amerikai üzleti életben, amely vagy végrehajtó / felügyeleti, vagy speciális képességeket igényel, amelyek elengedhetetlenek az amerikai vállalkozás hatékony működéséhez.

 

Az újanan induló vállalkozások számára a beruházásnak elég nagynak kell lennie az üzlet beindításához és működtetéséhez. A befektetés összege a vállalkozás típusától függ. A beruházás nem tekinthető jelentősnek, ha nem elég nagy a vállalkozás tőkésítéséhez. Az USCIS “invertált csúszó skálát” használ annak megállapítására, hogy a beruházás jelentős-e a vállalkozás összköltségével arányosan.

 

Az üzlet megkötése után a befektetőknek vissza kell térniük származási országukba, vagy meg kell változtatniuk a státuszukat. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma nem engedélyezi az ilyen típusú vízumok kettős szándékát, bár lehetséges, hogy az E-2 Kereskedői Vízum birtokosai állapotukat bevándorló státuszhoz igazítsák. Az E-2 Kereskedői Vízum birtokosa bármikor elhagyhatja az Egyesült Államokat.

USA zászló

Mivel az E-2 Kereskedői Vízum vízumokra nincs külön elkülönített vízumosztály, a házastársak és a gyermekek (21 év alatt) származékos E-2 vízumot kaphatnak a fő bevándorló kíséretében. A megbízótól eltérő állampolgárságú családtagok számára a vízum időtartamát az állampolgárságuk szerinti ország és az Egyesült Államok közötti kölcsönös megállapodások határozzák meg. Csak akkor, ha nincs ilyen kölcsönös megállapodás, az időtartam megegyezik a fő kérelmezővel. Az eltartottak az Egyesült Államokban kereshetnek munkát, ha munkavállalási engedélyezési kérvényt nyújthatnak be az I-765 nevű formanyomtatvánnyal. 21 év alatti gyermekek nem kereshetnek állást; ezt csak az E-2 Kereskedői Vízum tulajdonos házastársa teheti meg.

Minden vízumkérelmezőnek vissza nem térítendő 205 dolláros nem bevándorló vízumkérelem feldolgozási díjat és egyes országok vízumkiadási díját kell megfizetnie.

 

A szükséges okmányok:

  • Online nem bevándorló vízum elektronikus bejelentés, DS-160 nyomtatvány. A Külügyminisztérium rendelkezik egy DS-160 weboldallal, amely részletesen ismerteti a DS-160 online folyamatát.
  • DS-156E kitöltött és aláírt nem bevándorló szerződéses kereskedő / szerződéses befektetői alkalmazás vezetők / vezetők / alapvető alkalmazottak számára.
  • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amelynek érvényességi dátuma legalább hat hónappal meghaladja a kérelmező tervezett tartózkodási idejét az Egyesült Államokban. Ha egynél több személy szerepel az útlevélben, akkor mindegyiknek ki kell töltenie a DS-160 űrlapot.
  • Egy 2×2 hüvelykes (5×5 cm) fénykép.
  • A vízumkérelem részeként szinte minden vízumkérelmező számára szükség van egy interjúra a nagykövetség konzuli részlegén.
  • Hiteles üzleti terv, amely azt mutatja, hogy az Egyesült Államok vállalkozása elegendő pénzt fog termelni a kérelmezőnek az Egyesült Államokban való tartózkodása alatt az összes eltartottjával együtt. A vállalkozás nem lehet másodlagos az utazás oka szempontjából.
  • Vállalkozás bejegyzése az Egyesült Államok vállalkozásához.
  • A banki átutalás igazolása.
  • A jövedelem forrásának igazolása.
  • Az ön hazájába való visszatérés szándékának igazolása (mert ez a vízum nem teszi lehetővé a kettős szándékot).

 

Kérvényezés menete

A pályázóknak általában az állandó lakóhelyük szerint akkreditált amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson kell jelentkezniük. A E-2 Kereskedői Vízumkérelmezési folyamat részeként a nagykövetség konzuli részlegén folytatott interjúra van szükség a vízumkérelmezők számára 14 és 79 év között. A 13 éves és annál fiatalabbaknak, valamint a 80 éves és annál idősebb személyeknek általában nem kötelező az interjú, kivéve, ha a nagykövetség vagy a konzulátus ezt kifejezetten szükségessé teszi.

 

A E-2 Kereskedői Vízumkérelem folyamata során, általában az interjún, tinta nélküli, digitális ujjlenyomat-felvételt készítenek az interjú előtt. Néhány pályázónak további szűrésre lesz szüksége, és jelentkezésükkor értesítést kapnak. Az E-2 vízumkérelem folyamata az konzulátusonként eltérő lehet, mivel az irányelvek és a vízumkezelési eljárások gyakran eltérnek egymástól.

 

A szerződéses kereskedői vízumok (E-1) és a szerződéses befektetők vízumai (E-2) nem bevándorló vízumok olyan országok állampolgárainak, amelyeknek az Egyesült Államok kereskedelmi szerződést tart fenn. A pályázónak az Egyesült Államokba kell utaznia, hogy jelentős kereskedelmi tevékenységet folytasson, ideértve a szolgáltatásokat vagy a technológiai kereskedelmet is elsősorban az Egyesült Államok és a szerződéses ország között (E-1); vagy olyan vállalkozás működését fejlessze és irányítsa, amelybe a kérelmező jelentős mennyiségű tőkét fektetett be, vagy a befektetés éppen folyamatban van (E-2).

Az E-2 Kereskedői Vízum és Szerződéses Befektetői vízumokat azért hozták létre, hogy megkönnyítsék és fokozzák az Egyesült Államok és más országok közötti gazdasági kapcsolatokat. Nem az célja, hogy a külföldiek nyugdíjba vonulását vagy csupán az Egyesült Államokban való tartózkodást megkönnyítsék. Az amerikai törvények értelmében az E-1 vízum birtokosainak „kizárólag jelentős volumenű kereskedelmi tevékenység esetén”, az E-2 Kereskedői Vízum tulajdonosokkal pedig „kizárólag a fejlesztés és a vállalkozás működésének irányítása esetén”, amelybe befektetett. Ezenkívül ezek a vízumok nem bevándorló vízumok, épp ezért csak és kizárólag ideiglenesek lehetnek. Az E-2 Kereskedői Vízum / befektetői vízumokat csak akkor lehet meghosszabbítani, ha a befektetés vagy kereskedelem továbbra is megfelel az Egyesült Államok bevándorlási törvényei és rendeletei minden vonatkozó követelményének. Azoknak a személyeknek, akik korlátlan ideig szeretnének az Egyesült Államokban maradni, az annak megfelelő bevándorlói vízumot kell igényelniük.

Vízum - VISA

E-1 szerződés kereskedői vízum példa

Egy angliai székhelyű cipőtervező és -gyártó cég az elmúlt években az Egyesült Államokban kereskedett termékeivel. Nemzetközi kereskedelmük több mint 50%-a kizárólag az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között folyik. Az elmúlt évben kereskedelmük jelentősen megnőtt, és most az értékesítő személyzetet az Egyesült Államokba akarják költöztetni, hogy növeljék kereskedelmüket. Az Egyesült Királyság cipőiparának előnyeit élvezheti az E-1 szerződés kereskedői vízuma.

 

E-2 kereskedői szerződés befektetői vízumok

Egy sikeres brit befektető és vendéglő a közelmúltban 75%-os részesedést vásárolt egy Los Angeles-i étteremben 500,000 dollárért. Az étterem nyereségesen működik, és több mint 40 alkalmazottat foglalkoztat, akik többsége amerikai állampolgár. Ha a vízum minden feltétele teljesül, a befektető megszerezheti az E-2 Kereskedői Vízumát az Egyesült Államok étterme felügyeletére. Ezenkívül a befektető képes a jól képzett főszakácsot az Egyesült Államokba küldeni, hogy az étteremben dolgozzon.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás