Nonprofit szervezet
(501 c3)

Az 501 (c) (3) szervezet olyan társaság, tröszt, jogi személy nélküli egyesület vagy más típusú szervezet, amely mentes a szövetségi jövedelemadó alól az Egyesült Államok Kódexének 26. cikkének 501. szakasza c. pontjának 3. alpontja szerint. Ez az 501 (c) nonprofit szervezetek 29 típusának egyike az Egyesült Államokban.

 

Az 501. cikk c. pontjának 3. alpontja szerint adómentességek vonatkoznak olyan szervezetekre, amelyeket kizárólag vallási, jótékonysági, tudományos, irodalmi vagy oktatási célokra szerveznek és működtetnek, közbiztonsági tesztek céljából, az országos vagy nemzetközi amatőr sportverseny elősegítése érdekében, megelőzés céljából a gyermekek, nők vagy állatok ellen elkövetett kegyetlenségek ellen. Az 501. cikk c. pontjának 3. alpontja alóli mentesség vonatkozik minden be nem épített közösségi alapra, együttműködő egyesületre vagy alapítványra, amelyet kizárólag e célokra szerveznek és működtetnek. Vannak támogató szervezetek is – amelyeket rövidírás formájában gyakran “Barátok”-nak neveznek.

 

A 26 U.S.C. A 170. § levonást ír elő szövetségi jövedelemadó és egyes adományozók számára, akik jótékonysági hozzájárulást nyújtanak többek között az 501 (c) (3) típusú szervezetek többségéhez. A rendeletek meghatározzák, hogy mely levonásoknak kell ellenőrizhetőknek lenniük (pl. 250 USD vagy annál nagyobb adományok bevételei).

 

Az adományokhoz kapcsolódó adólevonások miatt az 501 (c) (3) státusz elvesztése nagy kihívást jelenthet, vagy akár végzetes is lehet egy jótékonysági szervezet folytatódó működése szempontjából, mivel sok alapítvány és vállalati társulási alap nem adományoz ilyen státusz nélküli jótékonysági szervezetnek, valamint az egyéni adományozók sem adományoznak egy ilyen jótékonysági szervezetnek, mivel a levonás nem áll rendelkezésre.

 

Ahhoz, hogy a Bevételkódex 501. cikke c. pontjának 3. alpontja szerint adómentességet élvezzen, egy szervezetet kizárólag az 501. cikk c. pontjának 3. alpontjában meghatározott mentes célokból kell szervezni és működtetni, és azt egyetlen magánrészvényesnek vagy magánszemélynek a bevétele sem biztosíthatja. Ezenkívül nem kísérelheti meg a jogszabályok befolyásolását tevékenységének jelentős részeként, és nem vehet részt semmilyen kampánytevékenységben a politikai jelöltek mellett vagy ellen.

 

Az 501. szakasz c. pontjának 3. alpontjában leírt szervezeteket általában karitatív szervezeteknek nevezik. Az 501. cikk c. pontjának 3. alpontjában leírt szervezetek – kivéve a közbiztonsági szervezetek számára végzett teszteléseket – jogosultak a 170. kóddal összhangban levonható hozzájárulásokba.

 

A szervezetet nem szabad magánérdekből szervezni vagy működtetni, és az 501. cikk c. pontjának 3. alpontja szerinti szervezet nettó keresete nem képezheti egyetlen magánrészvényes vagy magánszemély javát sem. Ha a szervezet többletjuttatási ügyletet köt egy olyan személlyel, akinek jelentős befolyása van a szervezetre, akkor jövedéki adót vethetnek ki a személyre és a tranzakcióba beleegyező bármely vezetőre.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Az 501 (c) (3) szervezet típusai

Az 501 (c) (3) szervezet három elsődleges kategória egyikébe tartozik: állami jótékonysági szervezetek, magánalapítványok és magánüzemeltető alapítványok.

v Közhasznú jótékonyság. A közönséges jótékonysági szervezeteket az emberek többsége aktív programként elismert szervezetként ismeri el. Ilyenek például az egyházak, jóindulatú szervezetek, állatjóléti ügynökségek, oktatási szervezetek stb. Bevételeik jelentős részét általában a lakosságtól vagy a kormánytól kapják.

 

Annak érdekében, hogy állami jótékonysági szervezet maradhasson (és ne magánalapítvány), az 501 (c) (3) cikknek az adományozott bevételeinek legalább 1/3-át meglehetősen széles állami támogatásból kell megszereznie. Az állami támogatást magánszemélyek, vállalatok és / vagy más állami jótékonysági szervezetek nyújthatják.

 

Az állami jótékonysági szervezeteknek szánt adományok az adományozók jövedelmének 60% -áig levonhatók az adományozóktól. A vállalati korlátok általában 10%. Ezenkívül az állami jótékonysági szervezeteknek fenn kell tartaniuk egy olyan irányító testületet, amely többnyire független, valamint független egyénekből áll.

 

v Magánalapítvány. A magánalapítványt gyakran nem működő alapítványnak nevezik, mivel jellemzően nincsenek aktív programjaik. Nem kötelező nyilvánosan támogatni őket, így a bevételek viszonylag kis számú adományozótól származhatnak, akár egyedülállóktól vagy családoktól is.

Nonprofit szervezet alapítása

A magánalapítványokat általában nonprofit szervezeteknek tekintik, amelyek támogatással támogatják az állami jótékonysági szervezetek munkáját, bár ez nem mindig van így. A magánalapítványoknak szánt adományok az adományozók jövedelmének 30% -áig adókötelesek lehetnek. A magánalapítvány irányítása sokkal szorosabban tartható, mint egy állami jótékonysági szervezetnél. A családi alapítvány a magánalapítvány példája.

 

v Magán működési alapítvány. A harmadik kategória a legkevésbé elterjedt: magánüzem. Ezek a szervezetek gyakran aktív programokat tartanak fenn, mint a közhasznú szervezetek, de lehetnek olyan tulajdonságaik (például a szoros kormányzás), mint az alapítvány. Mint ilyen, a magántulajdonban lévő alapítványokat gyakran hibrideknek tekintik. A bevétel nagy részét a programok lebonyolítására kell fordítani. Az adományok levonhatósága hasonló a közhasznú jótékonysághoz.

 

A tevékenységek korlátozása

Az 501. cikk c. pontjának 3. alpontja szerinti szervezetek szigorúan szabályozott szervezetek. Szigorú szabályok vonatkoznak mind a szervezetek tevékenységeire, mind az irányításukra. A tevékenységek vagy a nettó keresetek egyetlen része sem jogosíthat igazságtalanul egyetlen igazgatót, tisztet vagy magánszemélyt sem.

 

Ezenkívül az összes eszközt véglegesen jótékonysági célokra fordítják. Abban az esetben, ha egy 501 (c) (3) szervezetnek meg kell szüntetnie a működését, az adósságok kifizetése után megmaradt összes vagyont jótékonysági célokra kell felosztani.

 

Továbbá a lobbitevékenységet, a propagandát vagy más jogalkotási tevékenységet viszonylag lényegtelennek kell tartani. Szigorúan tilos a politikai kampányokba való beavatkozás, illetve a köztisztviselők jelöltjeinek jóváhagyása.

 

Az 501 (c) (3) státusz megszerzése

Annak érdekében, hogy egy vállalat vagy más minősített szervezet 501 (c) (3) státuszt kapjon, az IRS-hez kell fordulnia jóváhagyásért az 1023-as nyomtatvány (vagy az 1023-EZ forma), az adómentesség elismerése iránti kérelem benyújtásával. Ilyenkor a szervezet felépítésének, irányításának és programjainak alapos vizsgálata kerül sorra.

 

Folyamatos megfelelés

Az 501 (c) (3) státusz megtartása megfelelési követelményekkel jár mind állami, mind szövetségi szinten. Az éves bejelentési követelmények magukban foglalják a vállalati éves jelentést, az IRS 990-es űrlapot, valamint az állami jótékonysági ajánlatok regisztrációját és megújítását.

 

Profit vs. Nonprofit

Mobiltelefonon dolgozó vezető

Eltekintve attól a megkülönböztető jellemzőtől, hogy egy nonprofit szervezet nem osztja szét a nyereséget tulajdonosainak, sok nonprofit szervezet sok közös kapcsolatban áll a profitorientált szervezetekkel. Míg egyes nonprofit szervezetek például csak önkéntes munkát végeznek, sok nagy vagy akár közepes méretű nonprofit szervezet valószínűleg teljes munkaidőben fizetett alkalmazottak, vezetők és igazgatók alkalmazottait igényli. Valójában, mivel a nonprofit vállalkozások ugyanúgy szeretnék elérni a céljaikat, mint a nonprofit vállalkozások, a profit, a haszonszerzés világban csiszolt üzleti taktikák és irányítási technikák gyakran jól működnek a nonprofit szervezeteknél is.

 

Végül, míg a nonprofit vállalkozások rengeteg tevékenységet folytathatnak, a nonprofit vállalkozásoknak kizárólag jótékonysági céllal, tudományos, vallási vagy közbiztonsági célokból kell működniük. Ezenkívül a nonprofit szervezetek is léteznek jövedelem összegyűjtésére más minősített jótékonysági szervezetek számára.

 

Speciális esetek

Adómentes státuszuknak köszönhetően a nonprofit szervezetek nem tartoznak a legtöbb adózási forma alá, ideértve a forgalmi adót és az ingatlanadót is. A legtöbb esetben csak 501 (c) (3) nonprofit szervezeteknek szánt adományokból lehet adót levonni. A nonprofit szervezetek jótékonysági cél nélkül lehetnek társadalmi szervezetek, sportklubok stb. Tehát, még ha adómentesek is, az adományok nem biztos, hogy adóból levonhatók az adományozók számára.

 

Ha például egy egyház nonprofit szervezetként jön létre, akkor a tulajdonában lévő imaház után nem fizet ingatlanadót. Hasonlóképpen, ha egy nonprofit jótékonysági szervezet elfogadja a ruhaadományokat, eladja a ruhákat, és a pénzt jótékonysági célokra használja fel, akkor nem fizet ingatlanadót az épületként, amelyet boltként használ.

A nonprofit szervezeteknek azonban az alkalmazottak nevében át kell fizetniük a béradókat. Hasonlóképpen, azoknak az alkalmazottaknak és igazgatóknak, akik jövedelemszerzésre szánnak nonprofit szervezetet, be kell jelenteniük a jövedelmet az IRS-nek.

 

Fő jellemzők

 • Az 501 (c) (3) szervezet nonprofit szervezet, amely különleges, adómentes státuszt élvez.
 • Ezek a szervezetek kötelesek a közjót szolgálni.
 • A nonprofit szervezetek adómentességük miatt a kormánytól és a magánalapítványoktól kaphatnak támogatást, és számos kedvezményben részesülnek, a postaköltségtől a reklámdíjakig.
 • A szervezet nem működtethető bármilyen magánérdek érdekében.

 

Lobbizás és politika

Az 501 (c) 3 jótékonysági csoportok fő korlátozása az, hogy nem költhetnek adományokat a kormány lobbizására, hacsak nem jelentéktelen összeget jelent a költségvetésük, amint azt az IRS 557 publikáció kimondja. Egy egyház vagy egy világi jótékonysági szervezet elveszítheti a mentességet, ha túl sokat költenek. Nem tudnak kampányolni sem politikai jelölt mellett, sem ellene. Ez nem igaz a többi 501 (c) csoportra.

 

Például az 501 (c) 4 nonprofit szervezet szociális jóléti csoport. Bár a szociális jólét felcserélhetőnek tűnhet a jótékonysággal, jogi szempontból a két osztály különbözik. A közösségében a diszkrimináció ellen küzdő 501 (c) 3 csoportnak be kell tartania a lobbizás határait. Az IRS szerint egy 501 (c) 4 csoport, amelynek ugyanaz a küldetése, elsődleges tevékenységévé teheti a kormány lobbizását, és korlátozott politikai tevékenységet folytathat. Kötelezővé tehető megmondani a tagjainak, hogy a tagdíjak mekkora részét fordítják a lobbizásra.

 

Milyen előnyei vannak az 501 (c) (3) pontnak?

Az 501. cikk c) pontjának 3. alpontja szerint számos adómentességről van szó.

 

 1. Adómentesség: mentesség a szövetségi és / vagy állami társasági jövedelemadó alól;
 2. Az adományok levonhatósága: Az egyéni és vállalati adományozók levonhatják adományaikat a személyi és társasági adójukból. Szervezete elismerheti adományozóit és megköszönheti adományozóinak azáltal, hogy adólevonási bizonylatokat nyújt be a készpénz és a nem készpénzes adományok után.
 3. Korlátozott felelősségű védelem: A nonprofit vállalatok alapítóikat, tisztjeiket és igazgatóikat védik a nonprofit tevékenységekért vállalt személyes felelősség ellen.
 4. Lehetséges mentesség az állami forgalmi és ingatlanadó alól (államonként változik)
 5. Mentesség a szövetségi munkanélküliségi adó alól: Potenciálisan magasabb küszöbértékek a szövetségi és / vagy állami munkanélküliségi adókötelezettség vállalása előtt
 6. Támogatásra való jogosultság: Szövetségi, állami és helyi szintű támogatásra való jogosultság. Az 501 (c) (3) státuszú szervezet szintén igénybe veheti a rendelkezésre álló magán- és állami támogatásokat.
 7. Kedvezményes postaköltségek és speciális nonprofit levelezési privilégiumok.
 8. Kedvezmények a nyilvánosság számára: Ingyenes vagy kedvezményes árak a nonprofit szervezetek hirdetményeiért és sajtóközleményeiért.
 9. Az IRS elismerésének nyilvános legitimitása: Ha az IRS 501c3 néven ismeri el, akkor szervezete hivatalosabbá és hitelesebbé válik a nyilvánosság és más szervezetek szemében.
 10. Állandó lét: Az 501 (c) (3) státusszal rendelkező szervezet az alapító(k) halála után is fennáll. Abban a pillanatban, amikor szervezete eléri az 501 (c) (3) státuszt, az állandó, soha nem kell megújítani.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás