Mik a feltételei az állampolgárság megszerzésének, ha amerikai állampolgár a házastársunk? Mit lehet tudni a folyamatos lakóhelyről és a szüneteltetésekről?

A honosításhoz a következő feltételeknek kell megfelelnünk:
– legalább 18 éves életkor betöltése, amikor benyújtjuk az N-400-as nyomtatványt
– a nyomtatvány benyújtását megelőzően minimum 3 éve jogszerűen tartózkodtunk az Egyesült Államokban
– a benyújtást megelőző 3 évben és a benyújtás időpontjában is házasságban élünk egy amerikai állampolgárral
– minimum 3 hónapig éltünk az illetékes államban
– a kérelem benyújtását megelőző 3 évben folyamatosan az Egyesült Államok kerületén tartózkodtunk állandó lakosként
– a kérelem benyújtásának időpontjától a honosítás időpontjáig folyamatosan az Egyesült Államok területén tartózkodtunk
– a kérelem benyújtását megelőző 3 évben minimum 18 hónapig fizikailag is az Egyesült Államokban tartózkodtunk
– tudunk angolul, írni és olvasni, beszélni. Ismerjük az Egyesült Államok történelmét, az alapelveket, az államforma alapjait, azaz rendelkezünk állampolgári ismeretekkel
– erkölcsös életet élünk és ragaszkodunk az Egyesült Államok alkotmányának elveihez, jóindulat személyiségek vagyunk és voltunk a kérelem benyújtását megelőző 3 évben.

Mit jelent a folyamatos lakóhely?

A kérelem benyújtását megelőzően és a honosítás időpontjáig legalább 5 évig folyamatosan az Egyesült Államokban kell tartózkodni állandó lakosként. A kérelmezéskor igazolni kell azt is, hogy a kérelem benyújtása előtt már 3 hónapja az illetékes államban éltünk, azaz állandó lakóhelyet tartottunk fent. Külföldi lakóhelyként vagy állandó lakóhelyként kell szerepelnie az iratokon és mindezt attól a pillanattól veszik számításba, ahogy először állandó lakóhelyet létesítettünk. Bizonyos kérelmezők mentességet kapnak, ilyenek például a katonák házastársai. A folyamatos tartózkodásnak és a fizikai jelenlétnek is teljesülnie kell annak érdekében, hogy megkapjuk az állampolgárságot.

Mi történik, ha szüneteltetjük a folyamatos tartózkodást?

Kettő módon lehet megszakítani a folyamatos tartózkodási időt.
– Ha több mint 6 hónapig, de kevesebb mint 1 évig távol voltunk az Egyesült Államoktól
– 1 évig vagy annál hosszabb ideig voltunk távol az Egyesült Államoktól.

A kérelmezéskor ezt nagyon szigorúan vizsgálják. A tisztviselő nem minden esetben adja meg a honosítási engedélyt, ha többször is 6 hónapnál rövidebb távollétet állapítanak meg, hiszen feltételezik, hogy nem leszünk képesek teljesíteni a követelményeket. Mivel elhagytuk az állandó lakhelyünket, ezért megtagadhatják a honosítást. Ha rendelkezünk az N-470-es benyújtott nyomtatvánnyal, ami a honosítási hely megőrzésére szolgál, akkor fenntarthatjuk a folyamatos tartózkodásunkat az Egyesült Államok területén.

Mit jelent a 6 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb távollét

Ha 180 napnál hosszabb, de 365 napnál rövidebb ideig nem tartózkodunk az Egyesült Államok területén, akkor vélelmezhetik, hogy megszakítjuk a folyamatos ott tartózkodást. A szándék ebben az esetben nem releváns, amikor a tartózkodási helyet határozzák meg. Magának a távollétnek a hossza fog számítani, amikor elbírálják a kérelmünket. Bizonyítani azonban lehet, hogy nem szakítottuk meg a tartózkodási helyünket, de ezzel kapcsolatban bizonyítékokkal kell rendelkeznünk. Ilyen lehet az, ha pontosan dokumentáljuk, hogy mikor és miért távoztunk az USA területéről. Esetleg nem szüntettük meg a munkaviszonyunkat az USA-ban és nem vállaltunk állást külföldön, vagy közvetlen családtagjaink a távollétünk alatt is az Egyesült Államokban tartózkodtak, vagy teljeskörűen hozzáfértünk a lakáshoz és továbbra is béreltük azt vagy tulajdonosai voltunk.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás