Egy társaság, egy vállalkozás megalapítása még Magyarországon sem egyszerű, hát még ha Floridára esik a választásunk. A floridai korlátolt felelősségű társaság megalapítása előnyökkel és hátrányokkal is járhat, akárcsak itt Magyarországon. Mielőtt céget alapítunk érdemes alaposan megfontolni azt, hogy melyik forma a legelőnyösebb számunkra. Ehhez a Szabo Law Group minden segítséget meg tud adni.

Melyek a legfontosabb lépések?

Az LLC-k hatalmas előnye, hogy vagyonvédelmet biztosít. Minden tag csak a betétje erejéig felel. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy a cégbe bevitt eszközök tekintetében minden tag felelősséggel tartozik. Az LLC tagjai, tulajdonosai egyéni adózóként az egyéni adóbevallásukban fizetik meg a szükséges adókat, így a kettős adóztatás elkerülhető. Az LLC-k esetében ajánlott évente egyszer taggyűlést tartani, ahol a fontosabb üzleti döntéseket meghozhatják és dokumentálhatják. Az LLC-t egy vagy akár több tag is létrehozhatja és a cégalapítók természetes vagy jogi személyek is lehetnek. Minden kft-nek rendelkeznie kell egy alapszabállyal, amelyben pontosan lefektetik az egyes tagok betétjeinek nagyságát, a hátralékos készpénzbetétek kifizetésének körülményeit és nagyságát, a szavazati jogok mértékét, az ügyvezetők képviseletét és nyilvántartásba vételét, valamint a felügyelőbizottság tagjait. A kft-nek emellett kötelező könyvvizsgálót is választania. Már az alapításnál látható, hogy nem egyszerű az ügyintézése egy floridai vállalkozás elindításának, de ha ehhez megkapjuk a megfelelő jogi segítséget, akkor szinte minden terhet le tudnak venni a vállunkról.

Mennyibe kerül az LLC alapítása?

Maga a cégalapítás akár 1 dollárból is elindítható, hiszen Floridában leginkább a különféle regisztrációs díjak kifizetésével kell számolnunk. Regisztrációs díjat kérnek például a vállalkozásunk nevének kiválasztásakor, az alapító okirat benyújtásakor, illetve az éves jelentések beadásakor is.

Hogyan néz ki a belső szervezet?

Mint már írtuk mindenképpen közgyűlést kell tartani. A közgyűlés dönt a legfontosabb kérdésekben. Itt kell eldönteni a nyereség felosztását, a különféle pótlékok kifizetésének rendjét, itt lehet az alapszabályt módosítani és ami a legfontosabb a mérleget is el kell fogadtatni a közgyűléssel. Az LLC vezetői képviselik a céget, biztosítják az üzleti könyvek kezelését és felelnek a cégbíróság felé leadott adatok valódiságáért.

Fordulj hozzánk kérdéseddel! 

Melyek a legnagyobb előnyei és hátrányai?

Kft-t már egy taggal is meg lehet alapítani és minden tag csak a saját betétje erejéig felel. Sokkal kevesebb tőkével is meg lehet alapítani, mint például egy Zrt.-t. Zrt alapítása esetén talán még 5 millió Forint is kevés lehet az elinduláshoz. Egy kis LLC a későbbiekben minden további nélkül cégcsoporttá is alakulhat, így nem érdemes a kezdetek kezdetén túl nagy céget alapítani. Ha kisebb költséggel indulunk, akkor sokkal több esélyünk lesz a fejlődésre. És egy gondolat a hátrányokról: a Kft.-k megalapítása egyszerű, viszont a fenntartása akár nagyon költséges is lehet, hiszen minden eljárási folyamatban sokkal magasabbak a költségek, mint más cégforma esetében. További esetleges negatívum, hogy veszteségesség esetén a tagokat felszólíthatják a veszteség fedezésére. Természetesen ennek mértékét pontosan le kell fektetni, már a cégalapításkor. A pótfizetéseket általában a betétek arányában szokták meghatározni, ettől eltérni csak úgy lehet, ha azt az alapszabályba is rögzítik.

Mi a helyzet az üzletrészekkel?

Minden egyes tagság azonos jogokkal rendelkezik. Természetesen az alapszabályban ettől szintén el lehet térni, de azt mindenképpen le kell fektetni írásban és a közgyűlésnek is jóvá kell hagynia. Minden tag 1 részesedéssel lehet jelen a vállalkozásban. Ha növekszik a részvények száma, akkor azt a már meglévő részvényekhez kell hozzáadni. Részvényt átruházni csak tagokra lehet, külsősök nem juthatnak hozzá a részvényekhez. Az alapszabályban lehetőség nyílik az elővásárlási jogok rögzítésére is.

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás