Egy nonprofit társaság olyan társaság, amely célorientált és célja, hogy profitot termeljen magának. Egy olyan szervezetet takar, amely pénzt szeretne keresni annak érdekében, hogy segítsen egy társadalmi ügy előmozdításában vagy közhasznú célt szolgáljon.

Mi a nonprofit szervezet megalapításának menete?

Kétféleképpen alapíthatunk meg egy nonprofit társaságot. Mi magunk vagy felkérünk valakit, aki helyettünk megalapítja. Mi a második megoldást javasoljuk tekintve, hogy a folyamat nem a legegyszerűbb és számos falba ütközhetünk, ha hibázunk.

Ha mi magunk vágunk bele a megalapításba, akkor pénzt ugyan megtakaríthatunk, de a következő hivatalos teendőket kell elvégeznünk. Nézzük meg sorban a teendőinket:

Válasszunk egy nevet a nonprofit szervezetünknek és védjük is le!

A nonprofit szervezetünk számára kiválasztott név meghatározza a márkát is. Ez a legelső dolog, amelyet egy kívülálló érzékelni fog szervezetünkről. Nagyon fontos, hogy olyan nevet válasszunk, amely összhangban van a szervezetünk küldetésével és az adott államra vonatkozó irányelveket is követi. Mint minden államban, így Floridában is ellenőrizni kell az elnevezésekkel kapcsolatos követelményeket. Nem használhatunk a szervezet nevében olyan kifejezéseket vagy szavakat, amelyek félrevezetőek lehetnek vagy durván sértők. Az adott államban ennek a névnek jól megkülönböztethetőnek kell lennie a többi szervezettől. Miután kiválasztottuk a nevet futtassunk le egy keresést annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, ez a név még szabad Floridában. Ha ez sikerrel járt, akkor keressünk rá a domain névre is, hogy számunkra elérhető-e még a vágyott URL. Ha nem tervezzük még a honlap elkészítését akkor is érdemes azonnal lefoglalni a domaint, nehogy más tegye meg helyettünk.

Szükségünk lesz egy bejegyzett ügynökre

Bejegyzett ügynököt választhatunk vállalaton belül vagy megbízhatunk egy „hivatásos” bejegyzett ügynököt is Floridában. A bejegyzett ügynök fogja elküldeni és fogadni is a hivatalos dokumentumainkat. Hivatalos dokumentum lehet például a hivatalos levelezés, a jogi-bírósági idézések. Az ügynök segítséget nyújt abban, hogy emlékeztessen bennünket a szükséges jelentések benyújtására, hiszen a különféle hivatalos dokumentumok megküldésének elmulasztása esetén bírságot kaphatunk, de meg is szüntethetik a szervezetünket.

Be kell nyújtani az alapító okiratot és az információs adatlapot

Nem létezik hivatalos formanyomtatvány az alapító okirat elkészítéséhez, de megadunk pár fontosabb adatot, amelyeknek mindenképpen szerepelniük kell benne: a cég neve, a nonprofit nyilatkozat, a bejegyzett ügynök, a tagság, a szervezet székhelyének a címe, illetve a kiegészítő rendelkezések.

Meg kell választani az igazgatóságot és a tisztségviselőket

A nonprofit társaság meghatározott számú igazgatóból és tisztségviselőből áll. Az igazgatók felelősek a működésért és együtt alkotják az igazgatótanácsot. Hatalmuk és befolyásuk igazgatótanácsként együttesen van. Az igazgatótanács határozza hozza meg a szervezetet irányító elveket és felügyelik a vezetői szintű munkaerőfelvételt, azaz például ők választják meg a vezető tisztségviselőket, az elnököt vagy a titkárt. Minden olyan felelősséggel rendelkező személyt, akik munkaköri leírásuk alapján a végrehajtáshoz szükséges hatáskörrel rendelkeznek. A tisztségviselő lehet egyben az igazgatótanács tagjai is, a kettő nem zárja ki egymást, ha erről a szervezeti szabályzat is rendelkezik. Ahhoz, hogy az 501c3 státuszt kérvényezhessük minimum 3 igazgatót kell választani, akik nem állnak rokoni kapcsolatban egymással.

Működéssel kapcsolatos fontosabb teendők

Ha már túl vagyunk az alakuló ülésen, akkor el kell kezdeni kialakítani a szervezeti struktúrát és pontosan meg kell határozni azt, hogy a nonprofit szervezetünk miként fog működni. El kell készíteni az alapszabályt és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Az alapszabály meghatározza hogyan kell irányítani és működtetni a szervezetet. Minden érintett félnek el kell fogadni az alapszabályban leírtakat. Az alapszabálynak tartalmaznia kell az igazgatók és a tisztségviselők pontos szerepkörét, az igazgatósági ülések megtartásának rendjét, a szavazással kapcsolatos eljárást, a tisztségviselők vagy az igazgatók megválasztásának rendjét, a nyilvántartások vezetését és kezelését, a viták rendezésének módját és az alapszabály jövőbeni kiegészítésével vagy módosításával kapcsolatos eljárásrendet.

Az interneten jó pár helyen találhatunk sablont az alapszabály elkészítésére, így érdemes erre egy kis időt szánni, ha mi magunk szeretnénk az alapítást elvégezni. A nonprofit szervezet összeférhetetlenségi politikája nagyon fontos, hiszen ebben szabályozzák, hogy a szervezet csak olyan döntéseket hozhat meg, amelyek a legjobbak a szervezet számára és nem kifejezetten egy személynek jelentenek előnyt.

Az igazgatósági ülésen már rendelkezni kell az alapszabállyal és az összeférhetetlenségi politika tervezetével is. Az első igazgatósági ülésen elsőként megállapítják a határozatképességet, kinevezik az ideiglenes tisztségviselőket és az elnököt, elfogadják az alapszabályt és az összeférhetetlenségi politikát. Az ülésről hivatalos jegyzőkönyvet kell készíteni és azt minden jelen lévő igazgatónak alá kell írnia a tanúkkal együtt. Az első igazgatósági ülés után már meg lehet igényelni az EIN, azaz a foglalkoztatói azonosító számot, ez olyan, mint egy társadalombiztosítási szám. Erre a számra szükség lesz az 501c3 státusz kérelmezésekor, a bankszámla megnyitásakor, az adómentes státusz igénylésekor, valamint az adóbevallások benyújtásakor.

501c3 státusz benyújtása

Ha egy szervezetnek jövedelme keletkezik, akkor jövedelemadót kell fizetnie. Egy nonprofit szervezetnek kifejezett célja, hogy bevételt termeljen, de ezt a bevételt ne a vállalat alkalmazottaira költse, hanem az ügy előmozdítására, amelynek érdekében megalakult. A Szövetségi Kormány lehetőséget biztosít a nonprofit szervezeteknek arra, hogy jövedelmük adómentes legyen és a pénz nagyobb részét a szervezet által kitűzött cél szerinti támogatásra költse. Mielőtt benyújtanánk az 501c3 kérelmet be kell nyújtanunk az alapító okiratot, az elfogadott alapszabályt, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és az EIN számot. Az 501c3 státuszt online vagy postai úton lehet benyújtani az 1023-as űrlappal együtt, amely jelenleg 600 dollárba kerül. Ha a nonprofit szervezet éves bevétele nem éri el az 50 000 dollárt, akkor az 1023-EZ dokumentumot is be lehet nyújtani, amelynek költsége 270 dollár. A kérelem elfogadása után az IRS jóváhagyja a szervezet nonprofit működését és határozatát megküldi levélben. Ezt a határozatot az éves adóbevalláshoz mindenképpen csatolni kell, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy nonprofit szervezetünk mentesüljön a jövedelemadó megfizetése alól.

Ha külföldi céget szeretnél alapítani, akkor minél előbb vedd fel velünk a kapcsolatot, hiszen mi segítünk a teljes folyamat lebonyolításában.

 

Fordulj hozzánk kérdéseddel!Zöldkártya, vízum, ESTA, cégalapítás